o nas
projekt i okablowanie
SurgeX ochrona instalacji
integracja instalacji
sterowanie
biblioteka muzyczna
głośniki do domu
głośniki do ogrodu
kino domowe
pytania
słownik
Apple
- LaunchPort
- Surface Mount
- Strut
- Modele, tabele i rysunki
Sonos xPress
dla instalatorów
- instalacja
- okablowanie
- głośniki
- wzmacniacze DSP

słownik

Myśląc o instalacji należy zastanowić się w jaki sposób system audio ma być używany. Oto podstawowe pojęcia, które będą Państwu potrzebne:

Macro

Funkcja, w którą wyposażone są uczące się piloty zdalnego sterowania. Takiego pilota nauczyć można sekwencji wielu poleceń, które uruchamiamy jednym przyciskiem.

Multiroom (ang.)

Ogólnie przyjęta nazwa na system rozprowadzania dźwięku i obrazu do zastosowań domowych.

Music sensing (ang.)

Funkcja w którą wyposażony jest każdy wzmacniacz mocy używany w instalacjach multiroom. Wzmacniacz ze stanu uśpienia (stand-by) automatycznie włączany jest sygnałem ze źródła. Jeśli źródło wyłączymy wzmacniacz sam wróci do stanu uśpienia.

Paging (ang.)

System wyciszania dźwięku. Impulsem powodującym wyciszenie jest np. dzwonek telefonu albo dzwonek do drzwi.

Podstrefa

Strefę, która zawiera więcej niż jedno pomieszczenie można podzielić na podstrefy. Każda podstrefa jest indywidualnie włączana. Tak więc poruszając się np. w salonie i kuchni (2 podstrefy) nagłośnienie włączamy indywidualnie w obu miejscach. Podstrefy zasilić można jednym wzmacniaczem, a głośność regulować tłumikami sygnału głośnikowego. Najbardziej funkcjonalne jest jednak użycie osobnych wzmacniaczy do każdej podstrefy. Umożliwia to indywidualne włączanie i pełną regulację głośności. Podział domu na strefy i podstrefy to podstawa przy planowaniu instalacji.

Przesyłanie IR

IR (ang. infrared) to promienie podczerwone używane do przesyłania komend zdalnego sterowania. Większość klawiatur naściennych ma wbudowane odbiorniki IR, które odbierają polecenia z dowolnego pilota. Polecenia te drogą przewodową przesyłane są do miejsca, gdzie znajdują się sterowane urządzenia.

Strefa

Wydzielony obszar w domu, gdzie z głośników słychać to samo źródło dźwięku. Strefą może być zarówno jeden pokój, jak i kilka pomieszczeń. Zwykle do strefy należą pomieszczenia, które łączą się ze sobą np. salon z kuchnią. W takim przypadku dwie osoby słuchające w salonie i w kuchni mają włączone to samo źródło dźwięku, gdyż inaczej wzajem by sobie przeszkadzały. Podobnie jest gdy pomieszczenia są oddzielone, ale funkcjonalnie związane ze sobą. Może to być np. zespół sypialnia, łazienka i garderoba. Tutaj także słuchamy tego samego źródła dźwięku, więc jest to wydzielona strefa.

Trigger (ang.)

Sterowanie zasilaniem urządzeń podłączonych do systemu multiroom. Przykładowo naciśnięcie na klawiaturze przycisku Radio spowoduje włączenie napięcia zasilającego tuner radiowy, a zmiana na inne źródło dźwięku wyłączy to napięcie.

Źródła dźwięku

Są to tuner radiowy, odtwarzacz CD, komputer, serwer muzyczny, jak też źródła video np.magnetowid, odtwarzacz DVD, tuner SAT. Praktycznie dowolną liczbę źródeł możemy podłączyć do systemu i ich sygnały rozesłać po domu. Musimy się jednak zastanowić ilu maksymalnie źródeł będziemy używali równocześnie. Inaczej mówiąc ile osób, w tym samym czasie w różnych strefach będzie używało różnych źródeł. Decyduje to o wyborze kontrolera zawiadującego systemem.

Źródło centralne/lokalne

Centralne to takie, które jest dostępne z każdej strefy. Źródło centralne ulokowane przy kontrolerze sterowane jest klawiaturą naścienną, albo pilotem. Lokalne to takie, które znajduje się w konkretnej strefie i tylko w niej może być używane. Zwykle jest to discman, odtwarzacz MP3 lub wyjście audio komputera albo telewizora podłączone do gniazda w ścianie.

©2015 Pol-Audio